Search This Site

Friday, February 09, 2007

TNPG 2005 ANAESTHESIA

ANAESTHESIA

1) Pulse oximeter used to measure

a. Oxygen saturation

b. Oxygen content

c. partial pressure of Oxygen

d. all of the above

Answer a) Oxygen Saturation

Reference: Ajay Yadav 47

2) Analgesia of choice in a pregnant women in CVS disease complicating pregnancy is

a. Spinal Anaesthesia

b. Epidural Anaesthesia

c. General Anaesthesia

d. Local Anaesthesia

Answer B) Epudiral Anaesthesia

Reference: Dutta 4th Edition Page 296

3) An anesthetist orders a new attendant to bring the oxygen cylinder. He will ask the attendant to identify the correct cylinder by following color code:

a. Black cylinder with white shoulders.

b. Black cylinder with gray shoulders.

c. White cylinder with black shoulders.

d. Grey cylinder with white shoulders.

Answer A).Black cylinder with white shoulders.

Reference Understanding Anaesthesia Equipments - 4th Edition Dorsch and Dorsch Page 13

4) A 25 years old male is undergoing incision and drainage of abscess under general anesthesia with spontaneous respiration. The most efficient anaesthetic circuit is:

a. Mapleson A.

b. Mapleson B.

c. Mapleson C.

d. Mapleson D.

Answer A). Mapleson A.

Reference Understanding Anaesthesia Equipments - 4th Edition Dorsch and Dorsch . Page 209

5) A 38 year old man is posted for extraction of last molar tooth under general anaesthesia as a day care case. He wishes to resume his work after 6 hours. which one of the following induction agents is preferred:

a. Thiopentone sodium

b. Ketamine.

c. Diazepam.

d. Propofol

Answer D). Propofol

Reference Clinical Anaesthesia 3rd Edition - Morgan Page 173

6) At the end of a balanced anaesthesia technique with non-depolarizing muscle relaxant, a patient recovered spontaneously from the effect of muscle relaxant without any reversal. Which is the most probable relaxant the patient had received?

a. Pancuronium.

b. Gallamine.

c. Atracurium.

d. Vecuronium.

Answer C).Atracurium.

Reference Clinical Anaesthesia 3rd Edition - Morgan Page 191

1 comment:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  marketing
  kinh dịch
  contingency plan
  búp sen xanh
  thương mại mới
  học thuyết công bằng
  thuyết nhu cầu
  mô hình aida
  chuỗi giá trị
  atl

  Đừng nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ nhưng khi nhắc tới công việc thì Hùng Nhân Quý nói rất rõ ràng.
  - Trưởng đồn Tiểu Triệu, tôi nói trước nếu như hai chuyện này Đồn công an có thể giải quyết thì mọi việc dễ nói. Cần gì thì chúng tôi đều ủng hộ. Nhưng nếu cứ kéo như vậy thì tôi sợ rằng hơi khó.

  - Bí thư Hùng đã nói như vậy thì tôi cũng xin nói luôn là trong vòng ba tháng sẽ có câu trả lời thuyết phục với nhà máy. Được chứ?
  Triệu Quốc Đống thấy Khâu Nguyên Phong nhăn mặt nhưng lời này đã nói ra thì hắn cũng không để ý nhiều.

  - Được, cậu rất có khí phách. Nếu như hai chuyện này giải quyết được thì Nhà máy dệt sẽ tăng ủng hộ gấp đôi với Đồn công an. Nếu lão Khanh không đồng ý thì tôi cũng phải khiến lão ta đồng ý.
  Hùng Nhân Quý nói.

  Không khí cuộc gặp sau đó tốt hơn nhiều. Nhà máy chuẩn bị cơm để mời hai người. Khâu Nguyên Phong uống khá tốt, hơn nữa y sắp đi nên không băn khoăn gì nhiều cả, ai mời cũng không từ chối. Chẳng qua do người của nhà máy không ngừng đến mời khiến y nhanh chóng không chịu được. Triệu Quốc Đống còn tỏ vẻ phải lái xe nên từ chối. Đến khi Hùng Nhân Quý yêu cầu mãi thì hắn mới uống vài chén.

  - Nào Trưởng đồn Tiểu Triệu, vừa nãy Bí thư Hùng đã nói anh là niềm vinh dự của Nhà máy dệt chúng ta. Tiểu Từ không dám đại biểu ai, chỉ đại biểu mình mời anh một chén. Anh nếu để mắt tới Tiểu Từ thì uống cạn. Tôi uống trước.

  Từ Xuân Nhạn nhẹ nhàng đi tới mang theo cơn gió thoảng. Chẳng qua cơn gió này ngửi không nồng nặc như mùi nước hoa mà có mùi cơ thể. Bộ ngực không ngừng đong đưa trước mặt Triệu Quốc Đống, mặc dù áo lót bao khá chặt nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được rõ ràng.

  ReplyDelete

If you cannot locate what you want to find, please search using the box given below